11 กุมภาพันธ์ 2562 วิกฤต!ค่าฝุ่นจิ๋วขอนแก่น-แพร่พุ่งปรี๊ด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_317213/

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพดี ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ทั่วประเทศ กลับพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 11 – 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 24 – 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่